Netpak, Sürdürülebilirlik

Netpak Ambalaj, deneyimi 40 yıla yaklaşan sektöründe ülkemizde öncü, Avrupa'da ilk üç üreticiden biridir. Şirket felsefemiz devamlı gelişim ve yenilik üzerine kurgulanmıştır. Ar-Ge ve yeni ürün çalışmalarımıza büyük ödenekler ayırarak farklı ürünleri sektörümüze sunmaktayız. Firmamız bu gösterdiği hassasiyet ile çevre dostu ürünler üretmekte ve bu ürünlerin tasarımından üretimine, üretim teknik ve teçhizatlarının tasarımından otomasyonunu entegre olarak yapmakta devamında bu konuda ciddi ödüllere sahiptir. Çevre, enerji ve sürdürülebilirlik konusunda aldığımız ödüller yanında Ar-Ge ve patent ödüllerimiz ve devlet destekli projelerimiz bulunmaktadır.

Dijital ve sürdürülebilir pazar koşullarına hazır 

Netpak’ın sürdürülebilir değer yaratma ve dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?

İçinde bulunduğumuz süreç, çevre konusunda insanoğlunun ayrıntılı analitik bir bakış kazanmasını sağladı. Sektör, ihtiyaçlarını tekrar belirleyerek, sorunlu alanları keşfedip, bunun sonucunda stratejik ambalajlarında değişikliklere başladı. Çevre dostu yaklaşım bizim gibi sürdürülebilir değer yaratanlar için itici güç olacak. Eğilimleri dünyamız için fırsata çevirmeliyiz. Pazarın değişmesine neden olacak trendler, pazarlama stratejilerini ve sektör analizlerinin, esnek bir yapıda değerlendirmesini gerektirecek. İşte bu noktada sahadan üretime, izlenebilir teslimattan müşteri geri dönüşlerine kadar süreci dijital yönetecek alt yapımıza uzun süredir yatırım yapmaktayız. Endüstri 4.0 süreçlerini üretimimizde yakalamaya çok yakınız. Kaynak planlama programımızı bitirmiş, tam döngü kullanımını için veri bağlama çalışmalarına devam etmekteyiz. Yazılımsal alt yapımız bittiğinde küresel konumumuzu güçlendirecek, fiziksel coğrafyanın bizim için önemini kaybettiği üretim tesislerini konuşacağız. Dünya liderleri 2015 yılında, 2030’a kadar üç önemli görevi başarmak için 17 küresel amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve bütün bunları kapsayan sürdürülebilir kalkınma için iklim değişikliğini düzeltme… Bu süreç tamamlanırken tüm insanların hedefleri bilmesi ve üzerine düşen görevi gerçekleştirmesi gerekli. Netpak, üzerine düşen görevde tam 12 hedef için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. 

Sürdürülebilirlik kavramının kapsamı

2005 yılında Dünya Sosyal Gelişme Zirvesi'nde ekonomik gelişim, sosyal gelişim ve çevreyi koruma konularında sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlendi. Bu görüş, sürdürülebilirliğin diğer alanlarla etkileşim içinde olduğunu ve diğer alanlardan bağımsız düşünülemeyeceği görüşünü ortaya çıkardı. Böylece, sürdürülebilirlik sadece çevre için kullanılan bir kavram olmaktan çıkıp ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik olarak yeni anlamlar da kazanmış oldu. 

Ekolojik/Çevresel Sürdürülebilirlik

Temel yaşam alanımızı sağlayan çevremizi korumak, diğer alanlarda da gelişim sürecimizi devam ettirebilmemiz için bir zorunluluktur aslında. 20. yüzyılın ortalarına kadar insanoğlu çevre sorunlarının bilicinde değildi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğaya müdahalesi artmıştı. Tam da çevre üzerinde hakimiyet sağladığını düşündüğünde çevrenin olumsuz tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Artan sorunların hayatımızda giderek daha fazla hissedilmeye başlaması insanlarda çevre bilincinin ortaya çıkmasına neden oldu. Böylelikle sürdürülebilirlik kavramı, bu sorunların çözüme ulaştırılması aşamasında daha fazla önem kazandı. Bunun sonucu olarak da "sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı" benimsendi. Bu yaklaşım hem ulusal hem de uluslararası boyutta kabul gördü. Sonuçta çevresel sorunlar ve bu sorunlara çözümler üretmek tüm insanlığın görevi.   

Sürdürülebilirlik için bireysel olarak neler yapabiliriz? Çevremizi korumak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla bireysel olarak dikkat edebileceğimiz birkaç basit noktadan bahsedelim;  

  • Toplu taşıma araçlarını kullanarak çevreye yayılan zararlı gazların azaltılmasına katkı sağlayabilir, 
  • Bulaşıklarımızı elde yıkamak yerine bulaşık makinesi kullanarak çok daha az su tüketebilir, 
  • Tasarruf ampülleri kullanarak, harcadığımız enerjiyi düşürebilir, 
  • Varsa imkanımız çöplerimizi geri dönüşüme kazandıracak şekilde ayırıp, geri dönüşüme gönderebilir, 
  • Evlerimizde ısı yalıtımı yaparak, evdeki ısı kaçaklarını bulup önlemek için tedbirler alabilir,  
  • Elektronik aletleri kullanmadığımız zamanlarda fişlerini çekerek, kullanılan enerjileri azaltabiliriz. 

Ayrıca;

  • Arabalarınızı dururken ısıtmaya çalışmayın, hareket halindeyken daha hızlı ısınır ve daha az yakıt tüketir,
  • Araç lastiklerinizin havasını düzenli olarak kontrol edin, 0,5 bar eksik hava yakıt tüketiminizi %5 arttırır,
  • Kağıt tüketiminizi azaltmak için dosyalarınızı dijital ortamda oluşturup saklayın. Kağıtların çöp olmasını engelleyin.

Kaynakça : https://www.docunox.com/blog/surdurulebilirlik-kavrami-nedir/

Netpak - Sürdürülebilirlik


18.08.2021

Bez Çanta Modellerimizi İncelediniz mi?

Çevre dostu ödüllü bez çanta modelleri Türkiye'nin üretici firması olan Netpak Ambalaj'da...

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek