Kalite Belgelerimiz

INTERTERK

1885 yılından beri Intertek, ülkemizde 1995 yılından itibaren, ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu sahibi ilk laboratuvardır. Türkiye ofisi tekstil, kimyasal analizler, oyuncak, otomotiv, gıda, gözetim ve sosyal uygunluk konularında müşterilerinin çözüm sağlayıcısıdır.

SEDEX

150 ülkeden 27.500 üyesi ile tedarik zinciri denetimlerine olanak veren bir sosyal denetim standart örgütüdür. Sedex in en önemli faydalarından birisi, kendisiniz iç denetim, bağımsız denetim veya müşteri denetimi yolu ile kolayca ifade etmeniz, haksız rekabeti önleyici kurallara uygun fiyatlandırmalarla rahatça iş olanağı bulabileceğiniz dünya düzeyinde bir platformdur. Bu platform üyeleri sosyal sorumluluk denetim kurallarına göre denetlenmeyi ve denetlemeyi kabul etmişler demektir.

SMETA

Tedarikçi Etik Veri Değişimi (SEDEX), oranizasyonlara tedarik zincirleri içindeki işçi uygulamalarına dair verileri yönetmelerini sağlayan, web tabanlı bir sistemdir. Üyeler, kendi SMETA denetim raporlarını doğrudan SEDEX sistemi içinde tüm diğer üyelerin görebileceği şekilde yayınlayama olanağından faydalanırlar.

KALITEST

Kalitest, 2003 yılında yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, ürün belgelendirme, akreditasyon, eğitim v.b konularda, uluslararası belgelendirme kuruluşlarında 20 yıllık iş tecrübesine sahip kişilerce kurulmuştur. Kalitest’in yapısı ve işleyişi uluslararası kabul görmüş akreditasyon standartlarını ve yerel yasal şartları en etkin karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Kuruluşumuz tüm faaliyetlerinde Tarafsızlık, Yeterlilik, Sorumluluk, Açıklık, Gizlilik ve Şikayetlerin çözümlenmesi prensiplerini ilke edinmiştir.

CE

CE belgesi Avrupa kalite belgesidir. Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığı, kaliteye uygun olup olmadığının belgesidir. Avrupa Birliği tarafından 1985 yılında benimsenen yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan yeni yaklaşım talimatları kapsamındaki ürünlerin bu talimatlara uygunluğunu ve gerekli değerlendirilme faaliyetlerinden geçtiği anlamına gelen birlik işaretidir. CE belgesi, ürünün amacına uygun bir şekilde kullanılması halinde güvenli olduğunu gösteren genel bir işarettir. CE belgesi olan bir ürün, ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir.

GMP

İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemde üretilmesi gerekir. Bu ürünlerde kalitede etkin ve güvenilir ürün demektir. Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. İmalat için bir kalite yaklaşımıdır ve gıda sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

ISO 9001

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır.

TS EN ISO 13485

Bu standard, bir kuruluş tarafından tıbbî cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. ISO 13485 standardında belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, ürünün teknik şartlarını tamamlayıcı niteliktedir. TS EN ISO 13485 standardı, tıbbî cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbî cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar.

ISO 14001

ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standart ISO 14001 Standardı’dır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır.

ISO 22000

ISO 45001 Standardı, 18001 standardı yerine hazırlanmakta olan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Standardıdır. 2017' ye kadar hazırlıkların tamamlanarak BETA sürümünün yayınlanması amacıyla çalışmalar ISO (Uluslararası standardlar organizasyonu) nezdinde devam etmektedir. OHSAS İngiltere Standard Kurumu tarafından hazırlanmış ve ISO tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş İş Güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak uluslararası standardlar organizasyonu ISO kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bie İş Güvenliği Standardı ihtiyacına yönelik talepler ve yeni nesil ISO 9001 gibi temel yönetim sistemleriyle entegre olabilmesi adına ISO 45001 standardını geliştirmeye başladı

ISO 45001

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar" adı ile uluslararası bir standart olarak 1 Eylül 2005 tarihinde yayımlanmıştır. ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek