İnsan Kaynakları Politikası

Faaliyette bulunduğumuz ambalaj sektöründe bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı ve ilklerle dolu yerimizi Netpak Ailesi Çalışanlarımızla birlikte daha da yukarı taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin en üst katmanında insan odaklı yönetim gösterme başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza aktarmaktayız. Kaliteli Ambalaj Kaliteli İnsandan Çıkar prensibi ile sürekli gelişmeye açık çalışanlarımızla birlikte sağlam temeller üzerinde ilerlemeyi amaç edindik.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız, gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak şirketimizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktayız.

Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerini kullanarak oluşturduğumuz performansa dayalı maaş politikasıyla her çalışanın hakkettiği seviyede maaş almasını sağlamaktayız. 

Netpak Akademi adı altında kurmuş olduğumuz kurum içi eğitim sistemi ile mesleki gelişimin yanı sıra kişisel gelişimini de sağlanmak, değerlerimiz ve yetkinliklerimiz çerçevesinde çalışanlarımızın üstün başarılar göstermesini sağlayacaktır. Vereceğimiz çeşitli eğitimler ile kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamaktayız. Ayrıca yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra yönetsel becerilerinin de gelişimi hedefliyor ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir ve şirket genelinde oluşturulan yıllık eğitim planları çerçevesinde karşılanır.

Belirlemiş olduğumuz hedefler doğrultusunda üretim hatlarımızın performansını kalite ve üretim açısından hedefler tutturulduğunda ödüllendirme sistemiyle her çalışanımızın emeği olduğundan ödüllendirme yapılarak kişisel motivasyon sağlamaktayız.

Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanı’nı yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Tüm çalışanlarımızla belirli zamanlarda organizasyonlar yaparak büyük bir aile olduğumuzu ve her çalışanın bu ailenin bir parçası olduğunu birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini hissettirmekte ve motivasyonlarını arttırmaktayız.

Tüm çalışanlarımız Kariyer planlarında kendilerini geliştirdiklerinde hangi pozisyonlara gelebilecekleri şeffaf olarak görebilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri

 • Açık Kapı Politikamızın şirketimizde sürdürülmesini sağlamak,
 • Şirket stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi hedefleyerek insan kaynağımıza yatırım yapmak,
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,
 • Kalite Politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
 • Yenilikleri takip etmek ve şirket bünyesine adaptasyonunu sağlayarak, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlamak,
 • Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
 • Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,
 • Farklılıkları ve kültürel çeşitliliği keyifli hale getiren şeffaf, kucaklayıcı ve katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışan motivasyonunu ve sadakatini öncelikli hale getirmek,
 • Çalışmaların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Netpak Ailesine kazandırmak,
 • Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
 • Çalışanların bilgilerini, becerilerini, kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini artırmak,
 • Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları birlikte ortak çalışmalara imza atmak,
 • Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunmak ve teşvik etmek,
 • Doğaya Saygılı ve Doğa Dostu şirket ve çalışan profilimizi daha da güçlendirmek,Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın Katma Değer Yaratan çalışan olmasını sağlamak,
 • Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,
 • Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,

ÇALIŞANLARIMIZA SUNDUĞUMUZ OLANAKLAR

 • Performansa göre kariyer planlaması 
 • Yıllık performansa göre zam yapılması
 • 6 ayını dolduran personelimize tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması
 • Servis ve yemek imkanı
 • Yıllık izin planlanması
 • Tüm ödemelerin gerçek şekilde bordrolanması
 • Her ay aynı gün maaş ödemelerinin yapılması
 • Tüm çalışan ve yöneticilerimizle birlikte yaptığımız geleneksel 1 Mayıs pikniği
 • Verilen hedefler gerçekleştiğinde tüm çalışanlara prim sistemi uygulanması
 • TSE Covid 19 Güvenli üretim sertifikasına sahip işletme

Yönetim Sistemleri Müdürü / ÖZGE AVCI PAŞAOĞLU     07.04.2021/00

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek