Sosyal Sorumluluk Politikamız

NETPAK AMBALAJ; Kurulduğu günden bu yana insana verdiği değer ve saygıyı, topluma değer katan vizyonu, doğayı korumaya ve uyumlu çalışmaya olan anlayışı ile kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ağırlık vermiş olup, kurumun her bir kademesinde öz değerlerinin bir parçası olarak içselleştirmiştir.

"LOVE THE WORLD" Sloganımız Netpak Ambalaj’ın dünyadaki doğal kaynak tüketimine, çevresel etkilere olan duyarlılığı ile sosyal sorumluluk projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirmekte, geleceğin çevreci ambalajını üretmeye devam etmektedir.

"MUTLU ÇALIŞAN" sloganı ile çalışanlarına verdiği değeri Netpak Akademi adı altında eğitim programlarıyla mesleki ve kişisel gelişimini destekleyerek hem kurum hem de toplumsal yaşam kalitesinin artırılması için çaba göstermektedir.

Müşterisi, çalışanı, tedarikçisi ve toplumu kapsayan bir bütünlük halinde çalışmalarına yön vermekte ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincini yaymaktadır.

Sürekli gelişme prensibi çerçevesinde yeni ürünleri tasarlarken   ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri göz önüne alarak gerçekleştirmektedir.

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. olarak biz; tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacak sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermek amacıyla,

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi, çocuk işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: Hiçbir çalışanımızın hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmamayı, tüm çalışanlarımızın eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi, 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmeyi, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbiri almayı, çalışanlarımıza yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hijyenik her türlü imkanı sunmayı, 

Ücretler ve Ödemeler: Tüm çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakları sağlamayı, 

Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlarımızı istihdam ederken iş yapabilme becerilerini esas almayı; kişileri dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, hamilelik, medeni durum ve fiziksel engel ayrımı yapmamayı, 

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve tacizde bulunmamayı; çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı,

Temsil Edilme Özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi: Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için çevre dostu politikalar ve standartlar belirlemeyi ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi,

Yasa ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız kalite yönetim sistemlerine uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi, 

Kadın Haklarına Saygılı: İşgücü dağılımındaki yerini alması şirketimizin önceliklerindendir. Beyaz yaka çalışanlarımızın %50 si, mavi yaka çalışanlarımızın yaklaşık %35’i kadın çalışanlarımızdan oluşmaktadır.

Çalışanları kararlara ortak eder: Şirket kararlarımızı alırken mavi yaka ve beyaz yaka bütün çalışanlarımızın görüşleri doğrultusun da hareket etmekteyiz.

Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimiz den maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür talepler de bulunmamayı, taahhüt ederiz. 

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.  Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde şeffaf ve açıktır. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. olarak Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm Topluluk çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. olarak Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler Topluluk içinde yetkisi olan kişiler tarafından Etik Kurallar çerçevesinde ve sadece Topluluk menfaatleri doğrultusunda kullanılabilir.

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.  Tüm faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.

NETPAK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. olarak Girişimlerimizi, girişimcilik fakat sorumluluk ruhuyla gerçekleştiriyor ve hedeflerimizin peşinden kararlılıkla ilerliyoruz.Birbirimizle ve iş ortaklarımızla iletişimimizde karşılıklı adaleti, kurumsal başarının bir şartı olarak görüyoruz.

Diğer Sosyal Sorumluluk Değerlerimiz;

 • Çalışana ve performansa sahip çıkmak
 • Kişisel insiyatif almak, başkalarına ilham vermek ve motive etmek
 • Eylemler ve sonuçlar, başarılar ve başarısızlıklar için sorumluluk üstlenmek
 • Başkalarına adil ve saygılı davranmak
 • Açık, içten ve zamanında geri bildirim
 • Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde yönetmek
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak

Yöneticilere Yönelik Değerlerimiz;

 • Açıklık getirmek, yön göstermek
 • Stratejik düşünmek ve hareket etmek
 • Performansı talep ve takdir etmek
 • Çalışanı geliştirerek ve yetiştirerek uzun dönem çalışmayı güvence altına almak
 • Güçlü ve çeşitlilik içeren bir yetenek havuzu oluşturmak.
DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek