Netpak dijitalleşme, inovasyon ve yeni pazarlarla güçlü konumunu daha da ileri taşıyacak ...

Netpak, Ar-Ge faaliyetleri, inovasyon gücü, Ultrapak’tan aldığı makine ve teknoloji desteğiyle yeniden kullanılabilir alışveriş torbaları pazarında dünyadaki 5 büyük oyuncudan biri. Yeniden kullanabilir çanta sektörüne teknolojik olarak yön veren Netpak, tamamlanma aşamasındaki dijitalleşme çalışmaları ve yeni pazarlarla daha da büyüyecek. 

AMBALAJ sektöründe 40 yılı geride bırakan Netpak, 2000’li yılların başlarında dünyadaki eğilimleri takip ederek, tek kullanımlık veya geri dönüşümsüz ürünlere alternatif arayışına geçti ve 2005 yılında doğa dostu ambalaj üretimine başladı. Ultrasonik kaynak ile nonwoven kumaşı otomasyon üretim hatlarına taşıyan Netpak, yüzde 100 geri dönüşümlü ve tekrar kullanıma uygun nonwoven teknik kumaşın ambalaj sektöründe yer bulmasını sağladı. 

“Sanayi üzerindeki küresel ekonomik etki yaratan ilk otomasyon üretimden bugüne hedefimiz bu yeniliği devam ettirmek ve kullanım alanını genişletmek olmuştur.” diye konuşan Netpak Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Avcı, bu hedef doğrultusunda, başlattıkları Ar-Ge çalışmalarıyla, şu anda 52 adet patent ve faydalı model sahibi olduklarını, bu inovatif sürecin hızlanarak devam ettiğini belirtti. 

Netpak’ın çevre dostu ürünleri üretmek için kullanılan teknolojileri ve makinaları kendi bünyesinde üretip ve geliştirerek fark yarattığına dikkat çeken Özgür Avcı, “Netpak 2017 yılında kurduğu teknoloji firması Ultrapak ile ulusal ve uluslararası pazarlarda teknoloji üretmeye başlamıştır.” bilgisini aktararak, sorularımızı yanıtladı.

  • Netpak ’ın ürün portföyünü ve sektörel konumunu anlatır mısınız?

 Netpak, Polipropilen (PP) hammadde ile Nonwoven ve Woven kumaşlarından otomasyon ile üretilen taşıma çantaları konusunda uzmanlaşmıştır. Perakende, gıda hizmetleri, hazır giyim sektörü ve hayatın hareket halinde olduğu her yerde ürünlerimiz kullanılmaktadır. Bugün çantalarımız dünyada 40 ülkenin çevre dostu marketlerinde, mağazalarında hayata ve ülkemize değer katmaktadır. Ülkemiz plastik sektöründe Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi konumundadır. Bu konumun ilerisinde daha katma değerli pazarın taşıma çantalarında yakalanması için gerekli temel şart teknolojinin bizim tarafımızdan oluşturulması ve pazara sunulmasıdır. Tüm dünyada elle dikiş yöntemiyle uzak doğuda üretilen alışveriş çantaları yaygınlaşmış ve ülkemiz bu pazardan yeterince pay almamaktadır. Netpak, teknoloji odaklı yatırımları sonucunda, dünyanın otomasyon sistemli taşıma çantası üreten firmalarına yön vermiş ve bu konuda dünyanın en büyüklerinden olmayı başarmıştır. Türkiye’nin genel ihracat kilogram değeri 1,37 $, ambalaj sektörü ortalama ihracat kilogram değeri yaklaşık 2 $ iken; katma değerli ürünlerimizle ortalama ihracat değerimiz 3,5 $ düzeyinde gerçekleşmektedir. Geri dönüşümlü çanta sektöründe, ülkemizin dünya lideri olması için tüm teknik ve pazarlama altyapımızla bu değeri ülkemize kazandırmak gayretindeyiz. 

İnovatif ürünleri ile ödülleri topluyor 

  •  Netpak için Ar-Ge ve inovasyonun öneminden, yeni ürün ve projelerden bahseder misiniz? 

Varoluş gayelerimizin odağında inovasyonu konumlandırmış bir firma olarak, anlatmaktan en keyif aldığımız konu geliştirdiğimiz teknolojiler ile üretilen ürünlerin artık hayatımızda yer bulmuş olması. Sektörde ciddi bir deneyime sahip olmanın verdiği alt yapı ile sektörün isteklerine cevap verebilecek ürünleri Ar-Ge gücümüz ile doğru maliyette sunabilecek kabiliyetteyiz. Tüm dünyada tek kullanımlık ürünlerin kullanımını azaltma çalışmaları yapılırken; yeni geliştirdiğimiz tekrar kullanılabilen ve karbon ayak izi oranını düşüren ürünümüz ‘Pratik Market Torbası’, 2018 yılında sırasıyla Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından verilen ‘Ambalaj Ayyıldızları’, Asian Packaging Federation (APF) tarafından verilen ‘Asia Star’ ve World Packaging Organization (WPO) tarafından verilen World Star ödüllerine layık görülmüştür. Firmamızın aldığı 40 üzerinde ödülü bulunuyor. 

 Farklı coğrafyalar ve yeni ürünlerle pazarını genişletecek 

  • Netpak’ın ulusal ve global düzeyde 2021 yılı hedefleri nasıl ? 

Yeniden kullanılabilir alışveriş torbaları pazarında 2021-2027 tahmin döneminde kayda değer büyüme beklenmektedir. Bireylerin bu sektöre olan ilgisinin artması, bu pazarın gelişmesinin en büyük nedenidir. Bu pazarın en önemli oyuncularından görülen Netpak, dünyada birden çok bağımsız araştırma kuruluşu tarafından, piyasadaki yaklaşan teknolojiler, Ar-Ge faaliyetleri ve ürün lansmanları kapsamında inovasyon gücü ile öncelikli değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmeler çerçevesinde yükselen pazarda; stratejilerimiz, coğrafi ve iş segmentindeki derinlemesine birikimimiz birleşince küresel ölçekte anılan ilk beş firmadan biriyiz. Büyük ve büyüyecek diye tahmin edilen diğer dört firmaya da teknolojik olarak yön veren durumundayız.  Yeni gelişen bu sektöre güçlü alt yapımızın farkında olarak yükselen pazarlara yeni ürünler, kullanılmayan coğrafyalarda pazar genişletme çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Küresel maliyet analizinde önemli teknolojik gücümüzün desteği ile üretim giderleri, işçilik ve hammadde maliyetlerini optimize ederek pazarımıza yoğunlaşacağız. Bugün Doğu Timor’dan, pazar lideri olduğumuz İsveç’e, Laponya’dan kıta Amerika’ya ulaşan ihracat ağımızı genişletmek, Türkiye’ye kazandıracağımız en büyük değer olacak. Tedarik zinciri, alt alıcılar ve kaynak bulma stratejilerimizi, genişlettiğimiz ihracat departmanımız ile derinlemesine yeniden inceleyerek hedef müşteri, marka stratejisi gibi faktörleri satış kanalımızda daha etkin kullanarak pazar konumumuzu sağlamlaştıracağız. 

 Dijital ve sürdürülebilir pazar koşullarına hazır 

  •  Netpak’ın sürdürülebilir değer yaratma ve dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? 

İçinde bulunduğumuz süreç, çevre konusunda insanoğlunun ayrıntılı analitik bir bakış kazanmasını sağladı. Sektör, ihtiyaçlarını tekrar belirleyerek, sorunlu alanları keşfedip, bunun sonucunda stratejik ambalajlarında değişikliklere başladı. Çevre dostu yaklaşım bizim gibi sürdürülebilir değer yaratanlar için itici güç olacak. Eğilimleri dünyamız için fırsata çevirmeliyiz. Pazarın değişmesine neden olacak trendler, pazarlama stratejilerini ve sektör analizlerinin, esnek bir yapıda değerlendirmesini gerektirecek. İşte bu noktada sahadan üretime, izlenebilir teslimattan müşteri geri dönüşlerine kadar süreci dijital yönetecek alt yapımıza uzun süredir yatırım yapmaktayız. Endüstri 4.0 süreçlerini üretimimizde yakalamaya çok yakınız. Kaynak planlama programımızı bitirmiş, tam döngü kullanımını için veri bağlama çalışmalarına devam etmekteyiz. Yazılımsal alt yapımız bittiğinde küresel konumumuzu güçlendirecek, fiziksel coğrafyanın bizim için önemini kaybettiği üretim tesislerini konuşacağız. Dünya liderleri 2015 yılında, 2030’a kadar üç önemli görevi başarmak için 17 küresel amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve bütün bunları kapsayan sürdürülebilir kalkınma için iklim değişikliğini düzeltme… Bu süreç tamamlanırken tüm insanların hedefleri bilmesi ve üzerine düşen görevi gerçekleştirmesi gerekli. Netpak, üzerine düşen görevde tam 12 hedef için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. 

 Ultrapak çevre dostu çanta üretiminde inovatif makineler geliştiriyor 

  •  Sayın Ali Avcı, Netpak Yönetim Kurulu Başkanı olarak, hem iştirakiniz hem de çözüm ortağınız konumundaki Ultrapak’ı ve çalışmalarını sizden dinleyebilir miyiz? 

Dünya ambalaj sanayi pazarı 670 milyar dolar büyüklüğünde. Sektörde yılda ortalama yüzde 3 büyüme gerçekleşiyor. Pazarın yüzde 41’ini plastik, yüzde 31’ini kağıt - karton, yüzde 15’ini metal, yüzde 7’sini cam ambalaj oluşturuyor. Çevre dostu ürün üretme ve kullanma düzenlemeleri, geri dönüşüm zorunlulukları, ucuz ürün satışı dünyada olduğu gibi ülkemizde de Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırdı. Ambalaj sektörünün yaklaşık 10 kat daha büyümesi bekleniyor. Bu büyümede bütün makinelerin yurt dışından alınıyor olması ve ülkemizde sadece distribütörlük yapan firmaların bulunması döviz kaybına neden oluyor. Ultrapak Makine, 40 yıllık deneyimi ile Türkiye’de sektöründe öncü, dünyada da büyük ve büyüyecek ilk beş firmadan biri olarak gösterilen Netpak’ın kardeş firması. Netpak’ın iştiraklerinden biri olarak 2017 yılında kurulan Ultrapak, Netpak’tan kazanılan şirket felsefesini devamlı gelişim ve yenilik üzerine kurgulayarak faaliyetlerini sürdürüyor.  Ultrapak, geliştirdiği makineler ve geçmiş bilgi birikimleri doğrultusunda, Ar-Ge süreçlerini sistematikleştirmek ve kurumsallaştırmak adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Netpak’ın çevre dostu çanta üretim sürecinde teknoloji ve makine desteğiyle yer alan Ultrapak, bu çalışmaları yaparken yerli ve milli teknolojiler geliştirerek Türkiye’nin cari açığını azaltmaya, ihracatını artırmaya, makine ithal eden değil, teknoloji ihraç eden ülke olmasına katkı sağlıyor. Non woven kumaşın ultrasonik kaynak sistemi kullanılarak taşıma çantası üretilmesi hedefi ile yola çıkan Ultrapak, Türkiye’nin ilk yerli nonwoven taşıma çantası kesim makinasını üretti. İhtiyaçlar yönünde bu teknolojiyi geliştiren Ultrapak, Ar-Ge odaklı bir firma olarak inovatif makineler tasarlama ve bunları dünya piyasasına sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. 


 

 

 

 

 

Netpak dijitalleşme - inovasyon ve yeni pazarlarla güçlü konumunu daha da ileri taşıyacak ...


11.06.2021

Bez Çanta Modellerimizi İncelediniz mi?

Çevre dostu ödüllü bez çanta modelleri Türkiye'nin üretici firması olan Netpak Ambalaj'da...

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek