Geri Dönüşüm Nedir ?

Geri Dönüşüm, insanlar tarafından tüketilen atıklar içinden değerlendirilebilir olan atıkların birtakım kimyasal ve fiziksel işlemler ile kullanılabilir ikincil hammaddeye dönüştürülmesi ve bu ikincil maddelerin üretim sürecine dahil edilmesi işlemidir. Geri dönüşüm, bazı malzemelerin kullanıldıktan sonra bir kenara bırakılması veya çöplere atılmasından sonra bu malzemelerin geri dönüştürülebilir atıkları içine girmesi durumu ön planda tutularak, bu malzemelerin bir takım işlemlerden geçirilmesi ve bu işlemler sonucunda bu malzemelerin hammadde olarak tekrar üretim sürecine dahil edilmesidir. Geri Dönüşüm sürecine dahil olan atıklar cam, kağıt, plastikler, alüminyum,  piller, beton, motor yağı, akümülatörler, elektronik atıklar ve organik atıklardır. Tüketilen ve atık durumuna gelen maddelerin geri dönüşüm ile yeniden kullanılabilir hammaddeler haline gelmesi ile üretim sürecinde ihtiyaç duyulan hammadde ihtiyacı azalmaktadır. Atık maddelerin geri dönüşüm sayesinde ikincil tüketilebilir madde olarak kullanılması tüketim sonucunda doğal dengenin bozulmasının önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Her geçen yıl insan nüfusunda meydana gelen artış doğrudan tüketim miktarını da etkilemektedir böylelikle üretim sürecinde bir artış meydana gelmekte ve kullanım ihtiyacı duyulan maddelerde bir artış meydana gelmektedir. Üretim sürecinde ihtiyaç duyulan bu maddelerin bir kısmı günümüzde geri dönüşüm yolu ile karşılanmaktadır.

Geri dönüşüm yolu ile üretim sürecinde ihtiyaç duyulan malzeme açığının kapatılması ile geri dönüşüm süreci tercih edilmeden önce doğaya verilen zararlarda engellenmiş olmaktadır. Geri dönüşüm sonucunda dönüştürülen atık maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması sonucunda büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Geri dönüşüm sürecinin tercih edilmesi ile atık maddeleri tekrar ham madde haline getirmek bütçeleri maddi yönden olumlu etkilemek ile kalmaz aynı zamanda doğaya verilen zararların en aza indirgenmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda atık maddelerin geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir madde haline getirilmesi ile büyük bir enerji tasarrufu da sağlanmaktadır.  Kullanıp çöpe atılan maddelerin geri dönüşümle birlikte ikincil bir madde olarak tüketim sürecine tekrar dahil olması ile, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan ve her geçen gün daha çok artan çevre kirliliğinin günden güne artması da önlenmektedir. Geri dönüşüm sonucunda, kullanılan atık kağıtların geri dönüşüm işleminden geçmesi ile hava kirliliği %75 oranında, su kirliliği %35 oranında ve su kullanımı %45 oranında azalmaktadır. Geri dönüşüm sürecinde alüminyumun bu sürece dahil edilmesi ile yaklaşık %90 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Kağıdın geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi ile yaklaşık %60 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde çöplere, geri dönüşümden önce giden çöp oranından daha az çöp gitmektedir. Böylelikle atıkların taşınması ve depolanması daha kolay olmaktadır. Geri dönüşüme büyük küçük herkesin katkısı olsun diye günümüzde her yerde görebileceğimiz ve kolaylıkla ulaşabileceğimiz geri dönüşüm çöp kutuları bulunmaktadır. Geri dönüşüm ile birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır.

Geri Dönüşüm Nedir


10.03.2017

Bez Çanta Modellerimizi İncelediniz mi?

Çevre dostu ödüllü bez çanta modelleri Türkiye'nin üretici firması olan Netpak Ambalaj'da...

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek
Covid-19 Güvenli Üretim