Bez Çantanın En Önemli Özelliği Sıfır Atık Olması

Netpak Bez Çantaları, yıllardır kalitesini katlayarak yoluna devam edip kullanım alanlarını genişletirken; aynı zamanda Temiz Çevre Politikası ve Sosyal Sorumluluk projeleriyle de rakiplerinin hep bir adım önünde olmaya devam ediyor. Tüm bez torba çeşitlerimiz %100 geri dönüştürülebilir özelliği sayesinde Sıfır Atık olma özelliğindedir.

Peki Nedir Sıfır Atık? 

“Sıfır Atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır.

İşte Netpak bez çantaları, gerek marketlerde gerekse alışveriş merkezlerindeki mağazaların genelinde tercih edilmesinin sebebi de; kalitesinin yanısıra çevre dostu ürün olarak sıfır atık olmasıdır. 

Neden Sıfır Atık Bez Çanta?

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyo kütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900 yılına göre bugün:

 • Kişi başına enerji tüketimi 3 katına, 
 • Ham madde kullanımı 2 katına, 
 • Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır.

Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olur. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır.

Kullanmakta olduğunuz geri dönüştürülebilir bez çantalar uzun ömürlü olmasının yanında hem kolay ve hızlı tüketilmez, hem de geri dönüşümü sayesinde hayata tekrar ve yeniden katılarak tam bir sıfır atık dostudur. Çevre dostu bez torbalarımız, gerek laminasyonlu gerek nonwoven modelleriyle, sizlerin kullanıma bir çok firma tarafından ulaştırılmaya devam ediyor. Bu zincirin halkası olarak kullandığınız Netpak Bez Torba ile siz de, çevre adına kendinize küçük gelen ama etkisi tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük olan bir adım atmış oluyorsunuz.

NetEco

Sıfır Atık Ürünlerin Kazanımları Nelerdir?

1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile 

 • 17 ağacın kesilmesi önlenir,
 • 12400 m 3 kadar sera gazı engellenir, 
 • 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.
Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir. Geri dönüştürülen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrolden tasarruf edilebilir.Atık camlar tekrar cam ürünlerine; plastikler elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye, atık metaller ise tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha verimli hale gelir. 

Geri Dönüşüme Göre Ayrıştırılmış Atık Kutularının Uygulanması

Biriktirme ekipmanları, ve tanıtım materyallerinde renk skalası uygulanır. Renklerin insanların algısı üzerinde büyük etkisi olduğundan ve uygulamada standarda erişmek adına renk skalası oluşturulmuştur. Oluşturulan renk skalasına göre; 

 • Kâğıt-karton atıkları için mavi, 
 • Plastik atıklar için sarı, 
 • Cam atıklar için yeşil, 
 • Metal atıklar için gri, 
 • Organik atıklar için kahverengi, 
 • Geri dönüşemeyen atıklar için siyah, 
 • Tıbbi atıklar için poşetlerde kırmızı, kova konteynerlerde turuncu, 
 • Tehlikeli atıklar ve elektronik atıklar için şeffaf, 
 • Tekstil atıkları için pembe; 
 • Ahşap atıklar için turuncu, 
 • İri hacimli atıklar için lila, 
 • Ekmek artıkları için mor, 
 • Yemek artıkları için beyaz rengin kullanılması tercih edilmiştir.

Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme materyalleri kolay görülebilecek yerlere asılır. Atıkların toplanması ve taşınması temizlik görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Toplanan atıklar kapaklı kurum içi taşıma araçları ile taşınır. Ayrı toplanan plastik, kağıt, cam, metal atıklar geri kazanım tesislerine gönderilir.

Sebze-meyve artıkları, park-bahçe atıkları vb. atıklar organik atık olarak adlandırılır. Kompostlama organik maddelerin aerobik veya anaerobik koşullarda mikroorganizmalar vasıtası ile kararlı hale getirildiği bir işlemdir. Açık alanda veya makine ile kompost yapılır. Elde edilen kompost park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılır.

Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama sistemlerinin daralmasına ve tıkanmasına; toprak kirlenmesi ile beraber yeraltı suyu kirlenmesine sebep olur. Bu nedenle ayrı toplanması gereklidir. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır.

Atık piller, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı toplanması gereklidir. Tehlikeli atıklar: yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici, zehirli atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır.

 • Toner-kartuşlar 
 • Kontamine ambalajlar 
 • Kontamine filtreler Basınçlı kaplar vb.

Tıbbi atıklar, doğrudan veya aracı hayvanlarla bulaşan, cüzzam, veba, kolera, dizanteri, tüberküloz, kuduz, sıtma gibi hastalıklara sebebiyet verebilen atıklardandır. Bu nedenle hiçbir suretle diğer atıklarla karıştırılmamalı, ayrı olarak toplanması sağlanmalıdır.

Ayrı ayrı toplanan atıklar, geçici depolama alanında depolanır. Geçici depolama alanına gelen ve çıkan tüm atıkların kayıtları tutulur. Değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine gönderilir.

Tercih ettiğimiz her doğa dostu bez çantanın serüveni de bu şekilde hayata akmaktadır. Kullandığımız ürünler bireysel ekonomimize destek olurken küresel ve yurtsal olarak da kalkımamıza ön ayak olacaktır. Yaşamımız için gerekli olan doğal kaynakları da korumanın verdiği değer ve mutlulukla, yanınızdan Netpak Çantaları ayrılmasın


* Kaynakça: T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık El Kitapçığı.
26.05.2021

Bez Çanta Modellerimizi İncelediniz mi?

Çevre dostu ödüllü bez çanta modelleri Türkiye'nin üretici firması olan Netpak Ambalaj'da...

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek