Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Ambalaj ve ambalaj atıklarının çevre üzerindeki etkisini önlemek veya azaltmak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kabul edilmişti.

Plastik taşıma poşetleri bu Direktifin kapsamındaki ambalajlar içerisinde olmasına karşın, bu poşetlerin tüketimi üzerine spesifik önlemler içermemektedir. Plastik taşıma poşetlerinin mevcut tüketim düzeyleri yüksek düzeyde çöp oluşmasına ve kaynakların verimsiz kullanımına yol açmakta ve herhangi bir eylemde bulunulmazsa artması beklenmektedir. Plastik taşıma poşetlerinin çöp olarak birikmesi çevresel kirlenmeye yol açmakta ve su kaynaklarında geniş çapta çöp birikmesi sorununu ağırlaştırarak dünya genelinde suyla ilgili eko-sistemleri tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra, plastik taşıma poşetlerinin çevrede birikmesinin açık bir biçimde belirli ekonomik faaliyetler üzerinde negatif etkisi vardır. Alışveriş esnasında max. 12- 15 dk kullandığımız taşıma poşetlerinin doğaya zararı kullanılan süreyi bile karşılamıyor. Plastik poşetlerin ülkemizde de ücretlendirilmesi durumundan sonra tüketim oranı %70 azalmıştır. Ümit vaadeden bu artışın devamını bekliyoruz. Hafif plastik taşıma poşetlerinin mevcut geri dönüşüm oranları çok düşüktür ve çeşitli pratik ve ekonomik güçlüklerden dolayı yakın gelecekte de önemli seviyelere erişmesi mümkün görünmemektedir. Plastik poşetlerin ekonomik güçlükler ve doğaya zararının üst seviyelere çıktığı bu dönemde kullanımının azalması adına yerine kullanılabilecek en iyi seçenek doğa dostu %100 geri dönüştürülebilir bez çantalardır.

Plastik taşıma poşetlerinin kullanımın artması ve kaynakların verimsiz kullanımına yol açması ile çevre Kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konuldu. Ambalaj ve ambalaj atıklarının çevre üzerindeki etkisini önlemek veya azaltmak amacıyla 94/62/EC (4) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kabul edildi. Amaç plastik taşıma poşetlerinin çevrede birikmesi ile artan ekonomik faaliyetlerin maliyetini düşürmek. 50 mikronun altında hafif plastik taşıma poşetlerinin mevcut geri dönüşüm oranları çok düşüktür ve çeşitli pratik ve ekonomik güçlüklerden dolayı yakın gelecekte de önemli seviyelere erişmesi mümkün görünmemektedir. Ancak kalın plastik taşıma poşetleri büyük tehlike oluşturmakta. Bu sebeple bez çanta kullanımında ve talebinde büyük artış yaşanmıştır.

Atık hiyerarşisine göre önleme önceliklidir. Plastik taşıma poşetleri çeşitli amaçlara hizmet etmektedir ve bunların tüketimi gelecekte de devam edecektir. İhtiyaç duyulan plastik taşıma poşetlerinin çevresel atık olarak sonuçlanmamasını sağlamak için, yeterli önlemler yürürlükte olmalı ve tüketiciler doğru atık işleme hakkında bilgilendirilmelidir. Biz plastik poşetler hayatımızdan tamamen çıksın demiyoruz, tabi ki gerekli kullanım alanlarında çevreye ve sağlığa zararı en aza indirgenmiş şekilde ve kullanıcının ilgili konu hakkında bilgilendirilmesi durumunda kullanımında hiç bir sakınca bulunmamaktadır.Bizler marketlerde, mağazalarda, avm lerde, … vb. kullanım alanlarında rahat kullanılabilir, ergonomik ve şık görüntüsüyle dikkat çeken bez çantaların kullanımını öneriyoruz. Çünkü bir bez çanta ortalama 104 defa kullanım ömrüne sahiptir ve marka reklamınızı sürekli hale getirir. Plastik taşıma poşetlerinin tüketim seviyeleri, Üye ülkeler tarafından alınan politika önlemlerinin etkinliği, çevresel farkındalık ve tüketim alışkanlıklarındaki farklılıklardan dolayı Birlik genelinde önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Bazı Üye Ülkeler plastik taşıma poşetlerinin tüketim seviyelerini önemli ölçüde azaltmayı başarmıştır ve en iyi performans sergileyen yedi Üye Ülkedeki ortalama tüketim seviyesi, Birliğin ortalama tüketiminin yalnızca % 20’sine karşılık gelmektedir. Bunun yanı sıra, plastik taşıma poşetlerinin tüketiminde bir indirgeme ile ilgili her türlü hedefe ulaşmada tüketici bilgisinin belirleyici bir rol oynadığı gösterilmiştir. Bu nedenle, plastik taşıma poşetlerinin çevresel etkisi üzerine farkındalığı arttırmak ve plastiğin zararsız ve ucuz bir emtia olduğuna yönelik mevcut algıyı sonlandırmak için kurumsal düzeyde çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Hafif plastik taşıma poşetlerinin ortalama tüketim düzeyindeki indirgemeleri sürekli hale getirmek için, Üye Ülkeler, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin, Birliğin genel hedefleri şu şekildedir:

Atık hiyerarşisi doğrultusunda hafif plastik taşıma poşetlerinin tüketimini önemli ölçüde azaltmak için önlemler alınmalıdır. Bu indirgeme önlemleri münferit Üye Ülkelerde plastik taşıma poşetlerinin mevcut tüketim düzeylerini ve halihazırda elde edilen indirgeme miktarlarını dikkate almalıdır ve daha yüksek düzeyler daha gayretli çaba gerektirmektedir. Hafif plastik taşıma poşetlerinin tüketimindeki indirgemenin gelişimini izlemek için, ulusal otoritelerin, bunların tüketimine ilişkin veriler sağlaması zorunludur.

 

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

 

Tüm bunların dışında hijyen amacıyla gerek duyulduğu veya bunların kullanımı gıda israfını önlediği zaman paketsiz gıda için birincil ambalaj olarak sağlanan 15 mikronun altında bir çeper kalınlığı olan plastik taşıma poşetlerini (‘çok hafif plastik taşıma poşetleri’) muaf tutulması konusu seçilebilir. Çocuklar için genel ve eğitimsel programlar halinde tüketiciler için farkındalık programları, plastik taşıma poşetlerinin tüketimini azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Hafif plastik taşıma poşetleri”, 50 mikrondan az bir çeper kalınlığına sahip olan plastik taşıma poşetleri anlamına gelecektir. “Çok hafif plastik taşıma poşetleri”, hijyen amacıyla gerek duyulan veya bunların kullanımı gıda israfını önlediği zaman paketsiz gıda için birincil ambalaj olarak sağlanan 15 mikronun altında bir çeper kalınlığı olan plastik taşıma poşetleri anlamına gelecektir;. Okso-parçalanabilir plastik taşıma poşetleri”, plastik materyalin mikro-fragmanlar halinde parçalara ayrılmasını katalize eden katkı maddelerini içeren plastik materyallerden yapılan plastik taşıma poşetleri anlamına gelecektir. Bu bilgiler ışığında her şeyin temelinde olan eğitimin önemini bir kez daha anlıyoruz. Çevreye, doğaya ve insanlığa karşı duyarlı bireylerin yetişmesi ve yapılan her eylemin sonucuna ilişkin hareket eden toplumların gelişmesi için bizler ilk adım olarak bez çanta kullanımını öneriyoruz. Doğamız gereği sevdiğimiz her şeyi korumaya kodlanmış olan bizler ve şirketimiz ürettiği her bez çantayı doğaya armağan ediyor.

Bez Çanta ve bez poşetlerin kullanımını artırıp naylon poşetlerin kullanımını azaltmakta en önemli çalışma önleme ve eğitim olmalıdır. Ülkemizde uygulanan ve plastik poşetlerin kullanımını azaltmaya yönelik poşet için belirlenen küçük bir bedel aslında doğa için çok büyük bir adımdır. Plastik taşıma poşetlerinin tüketim seviyeleri çevresel farkındalık ve tüketim alışkanlıklarındaki farklılıklardan dolayı önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Üzülerek belirtmeliyizi ki tüketim seviyesi bizim ülkemizde yüksek bu sebeple çevre ve doğa için plastik poşet kullanımını azaltıp onun yerine bez çantaları tercih etmeliyiz.

Plastik taşıma torbalarına ilişkin açıklamada ise şu ön görüler yer almaktadır; 27 Kasım 2021 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseye, Birlik düzeyinde çöpleşme ile mücadele, tüketici davranışını değiştirme ve atık önlemeyi geliştirmedeki önlemlerin etkinliğini değerlendiren bir rapor sunacaktır. Değerlendirmenin kabul edilen önlemlerin etkili olmadığını göstermesi halinde, Komisyon, hafif plastik taşıma poşetlerinin tüketiminde bir indirgeme sağlamak için Birlik düzeyinde gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlenmesi gibi diğer olası yolları inceleyecek ve uygun görülürse bir kanun teklifi sunacaktır. Anlaşıldığı üzere plastik poşetlerin kesinlikle yasaklanması gibi bir durum henüz söz konusu değildir ve direktifte de çöpleşme ve tüketici tutumunu değiştirmeye yönelik denetlemelerin sonuçları nihayetinde bir kanun önergesi sunulacağı bildirilmektedir. Bizler diğer Avrupa ülkeleri gibi öncelikle ülkemizi daha sonrasında tüm dünyayı ve doğamızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Üretim kapasitemizin tamamını doğa dostu geri dönüşümlü bez poşetler üretmek için kullanacağız. Her şey gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için.

Ülkemizde uygulamaya başlanan yasa ile plastik poşetlerin tüketimi konusunda gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Marketler bez market torbalarına yönelirken müşterilerde neredeyse her evde bir bez çanta bulundurarak çevrenin korunmasına katkı sağlamaya başladı. Düşen naylon poşet kullanımı ile bu poşetlerin doğadan temizlenmesi için harcanan paralar kasamızda kalmaya başladı. "hafif plastik taşıma poşetleri" yani 50 mikrondan az bir çeper kalınlığına sahip olan plastik taşıma poşetleri anlamına gelen poşetler marketlerin manav, kasap gibi yerlerinde kullanılıyor. Diğer bölümlerden yapılan alışverişler için de ya ücreti 25 kuruş olarak poşetler kullanılacak yada bez çanta yada bez torbalar kullanılacak.

Geri dönüşümün bir parçası olacağınız bez çantalarımız ile doğaya dönüşünüz başlasın.
15.05.2019

Bez Çanta Modellerimizi İncelediniz mi?

Çevre dostu ödüllü bez çanta modelleri Türkiye'nin üretici firması olan Netpak Ambalaj'da...

DOĞAYI SEV
Netpak Bez Çanta Kullan!
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Çevre Dostu Bez Poşetler
Fiyatlar ve Toplu Satış
Netpak Bez Çanta Destek